Klachtenprocedure

Hopelijk zal het niet gebeuren, maar heb je toch een klacht, dan zullen we er meestal samen uit komen in een goed gesprek.

Lukt ons dat niet, dan is de eerstvolgende stap contact opnemen met de klachtencommissie van de NVL, de beroepsvereniging van de lactatiekundigen.Een klacht wordt schriftelijk gericht aan het bestuur van de NVL, bij voorkeur via klachten@nvlborstvoeding.nl.

Ook ben ik natuurlijk, zoals in deze tijd verwacht wordt van alle zorgverleners, aangesloten bij een organisatie die helpt bij (dreigende) conflicten:

Stichting Geschilleninstantie KPZ

info@klachtenportaalzorg.nl (mogelijkheid om contact op te nemen)

www.klachtenportaalzorg.nl (mogelijkheid om klachtenformulier te downloaden)